Bạn ngại mỗi lần tìm đến photoshop để chỉnh sửa một tấm ảnh . Thì giờ đây điều đó thật đơn giản bạn chỉ cần đến B612. bạn đã có thể có những tấm hình đẹp trong tích tắc, chỉ cần. ứng dụng b612 apk và áp dụng thật dễ dàng. app được .Android, iOS, Windows Phone.