Vì tiếc đồ ăn còn lại trong gia đình mỗi ngày mà người nữ giới này đã gặp cái kết buồn thảm. Bà bị ung thư bao tử và tạ thế khi mới 43 tuổi. Câu chuyện của bà mẹ bất hạnh đã được cô con gái san sẻ trên mạng, kêu gọi các bà