Internet phát triển cuốn theo những thay đổi như vũ bão về truyền hình số. Chúng ta không chỉ dừng lại ở việc xem những kênh  truyền hình đơn giản như ngày trước mà bằng việc kết nối truyền hình internet đem đến nhiều kênh truyền hình tiện ích giúp người xem có thể thỏa