Liên thông Đại học Công nghiệp Hà Nội là hình thức đào tạo chính quy của trường công lập trực thuộc Bộ Công Thương. Trường Đại học công nghiệp cho phép các sinh viên được liên thông ngay khi tốt nghiệp các hệ trung cấp, cao đẳng với trình độ liên thông từ trung cấp