Khai trương ngân hàng gen lõi lọc vi sinh vật I. Chớ lạm dụng men lõi lọc vi sinh cho trẻ Trước tình hình trên, trong tháng 7, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kon Tum đã tiến hành lấy mẫu giám sát mối nguy về lõi lọc vi sinh và hóa