Đào tạo tuyển sinh trung cấp măng non, học trung cấp mầm non,tuyển sinh trung cấp giáo dục mầm non, trung cấp sư phạm mầm non chính quy. Trung cấp mầm non ​ Trường Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội tiền thân là Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội là trường có uy tín