Về phía đơn vị chia sẻ , day chuyen loc nuoc thiết kế, thi công, bán công nghệ. Trọng Tín cũng hiểu lắm, cũng bức xúc lắm, nhưng vì đảm bảo chuyển giao sản phẩm, dịch vụ, bán công nghệ hoàn chỉnh nhất cho khách hàng thì chúng tôi vẫn theo nguyên tắc: “Phải phân