Bjn thường không thể truy cập được tài khoản cá nhân khi ở trong môi trường không có 3G hy internet thường xuyên không ổn định. Vậy tại sao bạn không thử ứng dụng mạng xã hội thu nhỏ –  facebook lite android – ngay bây giờ nhỉ ? Bạn yên tâm rằng ứng dụng