Phân biệt nước đóng chai , nước đóng chai suối và nước đóng bình nước đóng bình , nước sạch suối, hệ thống lọc nước tinh khiết nước đóng bình giống nhau ở chỗ đều là nước sạch vô khuẩn, tiệt trùng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, là những sản phẩm nước