Hàng ngày đối mặt với tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt đang trở nên nghiêm trọng thì những biện pháp xử lý nước sạch càng trở nên cần thiết cấp bách hơn bao giờ hết.Có tới 200.000 ca bệnh nhân bị ung thư, 9000 trường hợp nhiễm bệnh mới và 9 người tử