Trước đây ông bà ta có quan niệm không nên mua đồ sơ sinh cho em bé quá sớm vì nhiều lý do. Nhưng trong thời điểm hiện tại, khi mà xã hội và nhận thức con người đã có rất nhiều thay đổi tiến bộ hơn, khoa học hơn thì lời khuyên đó thực