Mùa hè đến bạn lại tất bật với việc tìm địa điểm và đồ chơi cho bé. Mẹ gặp khó khăn trọng việc gửi trẻ tới các nơi công cộng. Vậy mẹ có thể lựa chọn các cách khác thay thế mẹ có thể biết đến. Xin mách cho mẹ một cách khá hữu hiệu