Uc browse cho ios hoạt động như một máy chủ proxy để chuyển các thông tin từ nhiều máy chủ để người sử dụng. UC trình duyệt cho các ứng dụng iPhone sẽ tự động tăng tốc tốc độ truyền dữ liệu đám mây và nạp lại các trang tiếp theo trước khi người dùng nhấp