Facebook lite phiên bản rút gọn của bản Facebook truyền thống nhà cung cấp phát hành ra phiên bản này nhằm tấn công đến những thị trường nơi mà người dùng đang phải sử dụng sóng 2G đường truyền băng thông kém hay những dòng điện thoại di động có cấu hình thấp không