Nhiệt ẩm kế là một thiết bị rất hữu ích nên được sắm cho gia đình của bạn nhất là ở một đất nước có khí hậu như Việt Nam. Đặc biệt là với khí hậu nhiệt đới gió mùa và có 4 mùa khá rõ rệt như ở miền bắc với mùa đông thường