Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất giữ màu

phụ gia thực phẩm – Chất giữ màu trước khi được tiêu thụ đến tay người tiêu dùng phải công bố hợp quy phù hợp QCVN 4-5 : 2010/BYT với mục đích bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

cong-bo-hop-quy-chat-giu-mau

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất giữ màu

Các chất giữ màu là phụ gia thực phẩm được sử dụng để ổn định, dùy trì hoặc làm tăng màu vốn có trong các sản phẩm thực phẩ

Các sản phẩm nằm trong quy định đã liệt kê ở trên phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật có trong phụ lục kèm theo QCVN 4-5 : 2010/BYT và phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất giữ màu được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định của pháp luật.

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất giữ màu là bắt buộc, doanh nghiệp nên lưu ý đảm bảo thực hiện đúng thời hạn quy định, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng, tránh ảnh hưởng đến kinh doanh

Công bố hợp quy phụ gia thực phẩm – Chất giữ màu
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên