Chứng nhận hợp quy dụng cụ pha chè hay cà phê

Theo Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử và theo danh sách Các sản phẩm thuộc thiết bị điện – điện tử bắt buộc chứng nhận hợp quy thì dụng cụ pha chè hay cà phê bắt buộc phải chứng nhận hợp quy trước khi cho lưu thông trên thị trường nhằm đảm bảo an toàn cho sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

may-pha-ca-phe-pha-tra

Chứng nhận hợp quy dụng cụ pha chè hay cà phê

Dụng cụ pha chè hoặc cà phê phải phù hợp với quy định tại TCVN 5699-2-15:2007 (IEC 60335-2-15:2005) Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự. Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun chất lỏng. Khâu quan trọng cần chuẩn bị khi chứng nhận đó là Hồ sơ công bố hợp quy thiết bị điện – điện tử.

 • Bản công bố hợp quy;
 • Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, tính năng, công dụng….);
 • Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được công nhận;
 • Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;
 • Kế hoạch giám sát định kỳ;
 • Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung: Đối tượng được chứng nhận hợp quy;
 • (Số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy;
 • Tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy;
 • Phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng (Phương thức 5 đánh giá cả hệ thống và sản phẩm – Phương thức 7 đánh giá sản phẩm theo lô hàng);
 • Mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá,…) và các lý giải cần thiết (ví dụ: lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá);
 • Kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận);
 • Thông tin bổ sung khác. Các tài liệu có liên quan khác.

Sau đó tiến hành chứng nhận hợp quy như các sản phẩm khác thuộc danh mục cần hợp quy thiết bị điện điện tử tại tổ chức chứng nhận được chỉ định.

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất về vấn đề chứng nhận hợp quy máy pha chè hay cà phê hi vọng giúp ích được cho quý khách.

Chứng nhận hợp quy dụng cụ pha chè hay cà phê
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên